Podróż-na-północ-antologiaAntologia prozatorska, podsumowująca dwa lata programu stypendialnego „Dagny” finansowanego ze środków norweskich. Grupa polskich i norweskich pisarzy, którzy przez 3 miesiące spędzali pracowity, wspaniały czas w gościnnej Willi Decjusza w Krakowie,  specjalnie na potrzeby zbioru przygotowała opowiadania, tłumaczone następnie na język partnera. W tej grupie znalazłem się i ja, z opowiadaniem „Prawda”, w którym chyba po raz pierwszy w życiu piszę z powagą, bez ironii, o sprawach dla naszej historii najtrudniejszych – Drugiej Wojnie Światowej, a w szerszym ujęciu o trudnościach w porozumieniu między przedstawicielami sąsiednich kultur, mimo ich niezwykłej bliskości.